PROPOSITIE
Deelnemers van KernVisie leren door effectiviteitsverbetering talent te ontdekken en te waarderen in organisaties. Hiermee verkrijgt de deelnemer toegang tot de bezieling van de organisatie. De propositie van KernVisie luidt dan ook:


De uitdaging om bezield talent te ontwikkelen.

TALENTBEWUSTZIJN
In elk mens liggen de talenten opgeslagen.
Talenten zijn levende eigenschappen.             
Zodra de mens zijn werk met gedrevenheid doet ontstaat talent.
In feite worden door deze gedrevenheid de eigenschappen aangetoond.
We hebben in onze gedrevenheid voorstellingen.
Voorstellingen liggen in onze verbeeldingskracht.
Zodra we voorstellingen bezitten spreekt het tot de verbeelding.

Het zal nooit helemaal lukken een 100% zuiver beeld van ons zelf te maken, omdat we subjectief zijn mede door alle invloeden om ons heen. KernVisie draagt bij aan eigen toegevoegde waarde bij Talentopbouw. Zij initieert daartoe activiteiten die bijdragen aan verruiming van inzichten in de basistalenten van elk mens.