MANAGEN

De visie van KernVisie komt voort uit activiteiten die gericht zijn op veranderingsprocessen in organisaties waarbij het menselijk kapitaal als hoogste goed wordt gezien.

Bezieling en betrokkenheid zijn hierbij sleutelwoorden.

 


Uitgangspunt van KernVisie is de filosofie dat als de mens in de organisatie goed functioneert, de omzet stijgt en de kwaliteit van het te leveren product hoger zal komen te liggen. Waarbij ziekteverzuim tot een minimum wordt beperkt en ruim aandacht gegeven wordt aan de creativiteit van de mens in de organisatie, op het niveau waarvoor de medewerkers zijn ingehuurd.

KernVisie beoogt een bijdrage te leveren aan dit proces in organisaties.